Thursday, 20 September 2012

MEMBAWA BOLA PING PONG DALAM SUDUSyarat-syarat:

1.Setiap opsyen hendaklah menghantar 5 orang peserta mewakili opsyen.

2.Peserta pertama daripada setiap kumpulan dikehendaki membawa bola didalam sudu dengan menggunakan mulut (tanpa memegang bola tersebut)dari garisan permulaan ke garisan yang menempatkan peserta kedua.

3.Peserta kedua akan melakukan aktiviti yang sama dari garisan kedua ke garisan yang menempatkan peserta ketiga.

4.Seterusnya, peserta ketiga membawanya ke peserta seterusnya. Peserta terakhir akan membawanya terus ke garisan penamat.

5.Peserta yang bolanya jatuh hendaklah berhenti, kutip bola dan bawa boladi dalam sudu ke garisan penamat.

6.Hadiah akan diberikan untuk tempat pertama sehingga tempat ketiga berdasarkan catatan masa. Keputusan pengadil adalah muktamad.

No comments:

Post a Comment