Thursday, 20 September 2012

PERMAINAN TARIK UPIH


SENARAI ALATAN
Upih, Padang yang dibuat garisan, Sarung Tangan

 PROSEDUR PELAKSANAAN PERMAINAN

Pelan Kedudukan Pelaksanaan Permainan

GELANGGANG PERMAINAN

Langkah-langkah Pelaksanaan Permainan
i. Setiap kumpulan terdiri daripada 8 hingga 10 orang pemain danmempunya 5 upih. Permainan dimulakan dengan sepasang pelajar diberikan satuupih dan bersiap sedia di garisan permulaan.
Salah seorang akan duduk di atas hujung upih dan seorang lagiakan memegang pangkal upih untuk menarik.iv. Apabila para pemain sudah bersedia, mereka dikehendaki menarikpasangan masing-masing.v. Sesudah sampai di garisan penamat, hendaklah bertukar pasangan di mana pemain yang duduk akan menarik upihtersebut.vi. Kumpulan yang kesemua ahlinya sampai terlebih dahulu akanmemenangi pertandingan.

Langkah / Peringkat Penjelasan

(1) Bentuk permainan
(a) Nama permainan : Tarik Upih
(b) Kawasan permainan : Dewan atau padang atau mana-manakawasan lapang
(c) Bilangan pemain : 2 orang setiap upih
(d) Alatan : Upih

 Apresiasi Permainan
(1) Peraturan permainan:
(a) Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan terdiridaipada 8 orang pelajar.
(b) Pemain perlu menarik upih dan bertukar-tukar pasangan
(2) Langkah keselamatan
(a) Pemain memakai pakaian yang lengkap dan kasut yang sesuai
(b) Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada bendasing.
(c) Pemakaian sarung tangan adalah satu kewajipan

Kesedaran Taktikal
Prinsip Pergerakan :
1.Koordinasi mata dan pergerakan
2.Kemahiran mengekalkan arah pergerakan
3.Kawalan upih
4.Kedudukan badan mengikut arah tuju garisan penamat.

Ruang dan Masa :
1Saiz gelanggang mengikut ³trek´ yang telah disediakan
2.Permainan tamat mengikut kumpulan yang paling cepat menyudahkanpermainan

Situasi dan HalaTuju :

1.Menggunakan pelbagai taktik untuk mempercepat pergerakan
2.Strategi menyusun ahli kumpulan
3.Kemahiran mengekalkan arah pergerakan

Kesan Kelemahan :
1.Saiz badan pemain yang tidak seragam
2.Saiz dan kekuatan semulajadi upih yang tidak seragam

No comments:

Post a Comment