Thursday, 20 September 2012

PERMAINAN CONGKAK


Tujuan permainan

Permaianan ini bertujuan menguji kecekapan pemain mendapatkan seberapa banyak buah yang dimiliki oleh pihak lawan.
Senarai keperluan
i) bahan: kayu congkak, guli atau biji getah atau biji kelapa sawit sebanyak 98 biji.
ii) Bilangan pemain : 2 orang.


Peraturan dan Cara untuk bermain. 

1. Buah diisi mengikut bilangan rumah. Contohnya, jumlah lubang atau rumah adalah 7, jadi bilangan buah adalah 7 bagi setiap rumah.
2. Permainan congkak hanya boleh dimainkan oleh dua orang pemain dalam satu masa. 
3. Pemain akan duduk secara bertentangan dan ‘kampung’ akan diisi dengan buah congkak yang mempunyai bilangan buah yang sama.
4. Mereka akan memasukkan satu buah ke dalam setiap lubang kecuali rumah pemain lawan.
5. Pergerakan permainan mengikut pusingan jam.
6. Buah yang diambil akan diisikan ke dalam semua rumah yang dilalui termasuk rumah ibu sendiri.
7. Pemain tidak boleh meneruskan permainan apabila buah terakhir yang dilalui termasuk dalam rumah kosong.
8. Jika pemain berhenti di rumah kosong sendiri, pemian layak mengambil isi rumah yang setentang dengannya dan dimasukkan ke dalam ibu rumah sendiri sebagai ganjaran. Proses ini dinamakan ‘memembak’.
9. Menembak hanya boleh dilakukan sekiranya pemain selesai membuat satu pusingan pertama ataupun lebih. Sekiranya berhenti di rumah kosong lawan pemain tidak berhak menembak.
10. Pemain yang mempunyai bilangan buah yang banyak dalam ibu rumah dikira sebagai pemenang.
11. Bagi pusingan yang kedua, buah yang terkumpul dalam ibu diagihkan semula ke dalam rumah sendiri. Rumah yang tidak cukup buahnya di kira ‘terbakar’ dn tidak boleh digunakan lagi dalam pusingan itu.
12. Pemain akan menutup lubang yang tidak dapat diisi dengan 7 buah.  Pemain akan memasukkan semua lebihan buah kedalam rumah ibu.
13. Pemain yang tidak mempunyai rumah terbakar akan memulaka  permainan pusingan itu.
14. Jika dalam pertandingan, pengadil akan dipanggil untuk mengadili pertandingan. Pemain akan memulakan permainan dengan cara bermain serentak.
15. Pemain boleh mengambil buah dari mana-mana lubang dan akan memasukkannya satu demi satu ke dalam ‘kampung’ dan ‘rumah’.
16. Jika buah yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang yang berisi atau dimasukkan dalam ‘rumah’, pemain boleh meneruskan permainan untuk pusingan yang kedua tetapi jika sebaliknya, pemain akan berhenti dan menunggu pihak lawan menghabiskan buahnya.

Tetapi dulu, ada juga boleh main 4 orang (suka-suka) kiranya satu line tuh doa orang lah yang main, kiranya ada seorang menjadi mastermind untuk rancang strategi ataupun bergilir-gilir.
Tidak perlu sebarang undian untuk mendapatkan hak memulakan permainan. Permainan dijalankan serentak. Siapa lebih cekap, dia boleh bergerak mendahului lawannya. Pemain boleh memulakan permainan dari mana-mana lubang yang dia suka. Jika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 lubang misalnya, maka ada tujuh buah dalam setiap lubang.
Jadi, jumlah buah yang diperlukan adalah 7×7=49. Maka ambil semua buah dalam lubang yang disukai dan lakukan pergerakkan ikut arah pusingan jam. Semasa bergerak, mesti masukkan satu buah ke dalam setiap lubang yang dilalui dan “lubang ibu” (lubang besar dihujung). Hanya satu lubang ibu sahaja bagi setiap pemain iaitu lubang ibu dihujung, di sebelah kiri pemain sahaja.

Strategi bermain. 

Permain congkak perlu berfikir, menyusun strategi dan membuat congakkan. Siapa pandai math nie kira advantage lah. Ia memerlukan kecekapan. Biasanya orang yang selalu main congkak akan lebih tahu taktik dan mahir. Jadinya, tidak hairanlah jika ada yang sanggup menghabiskan berjam-jam untuk berlatih seorang diri (haha, akulah tuh) untuk mengkaji pergerakan “buah” sehingga formula rahsia untuk menjadi juara tersimpul dalam mindanya. Strategi ini bakal digunakan untuk mengalahkan lawan dalam perlawanan yang seterusnya. Jika 1st games kalah.
Di akhir permainan hanya tinggal beberapa biji buah di dalam lubang masing-masing. Pemain-pemain dikehendaki menjalankan buah itu mengikut susunan lubang iaitu bermula dari lubang yang berisi buah yang di kanan sekali hingga di hujung dekat lubang ibu secara serentak menuju ke lubang ibu masing-masing. Sesiapa yang habis dahulu buah di dalam lubangnya, dia dikira kalah namun:
Terdapat dua kaedah untuk menentukan pemenang iaitu:
Pemain yang mempunyai jumlah buah congkak yang banyak.
‘Menapak’ iaitu Pemain yang paling lambat memasukkan buah congkak ke dalam ‘rumah’ dan biasanya, pemain yang lambat memasukkan buah, mempunyai buah congkak yang banyak.
Dalam permainanini, semua buah yang berada dalam lubang tersebut akan diambil dan dimasukkan ke dalam ‘rumah’ atau “kampung”
Pergerakkan permainan “mati” apabila buah yang digerakkannya habis dilubang yang kosong. Maknanya buah di dalam lubang itu sudah dijalankan sebelumnya. Jika lubang kosong, tempat pemain “mati” itu pada baris di hadapan si pemain, maka buah dalam lubang yang bertentang dengan lubang kosong itu boleh dirampas oleh si pemain dan dimasukkan ke dalam lubang ibu miliknya.
Ia dipanggil strategi tembak . Iaitu, pemain berjaya menembak jika buah congkak yang terakhir, dimasukkan ke dalam lubang yang tidak berisi dan terdapat buah di lubang bertentangan yang berada di barisan pihak lawan.
Takda limit masa. 
Permainan congkak dimainkan pada bila-bila masa sahaja. Tak macam main bola sepak, ada masanya dalam 90 minit siap ada masa tambahan. Begitu juga dengan jangka masa untuk menghabiskan permainan ini. Permainan akan tamat jika buah congkak dalam lubang salah satu pihak telah habis tetapi jangka masa permainan akan menjadi singkat sekiranya pemain tidak mempunyai kepakaran dan kemahiran yang tinggi.

Perbezaan Peraturan.

Walaupun permainan congkak kelihatan sama dengan permainan lain yang berasaskan lubang dan buah seperti Manchala dan Sungka, terdapat beberapa perbezaan dari segi peraturan. Perbezaan utama ialah semasa permulaan permainan di mana permainan congkak bermula serentak antara kedua-dua pemain. Pengagihan buah dalam permainan congkak juga bergerak mengikut arah jam berbanding dengan permainan lain yang bergerak secara melawan arah jam.

Permainan congkak sebenarnya merupakan satu permainan yang menarik dan menguji daya pemikiran seseorang khususnya dalam pengiraan. Permainan ini seharusnya tidak boleh ditinggalkan dan generasi pelapis perlu mengambil alih peranan agar permainan ini tidak terkubur begitu sahaja.

No comments:

Post a Comment